Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Hur ordnar jag en oövervakad Java-installation?


Denna artikel gäller för:
 • Plattformar: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Vista, Windows XP
 • Java-versioner: 7.0, 8.0

Den här sidan beskriver alternativen för att installera JRE (Java SE Runtime Environment) på en 32-bitars Windows-plattform. Den är avsedd för:

 • Systemadministratörer som distribuerar JRE:n med teknikerna Java Plug-in och Java Web Start till flera datorer i ett intranät utan åtgärd från användarna.

 • Leverantörer som har produkter som kräver JRE:n. JRE:n kan installeras oövervakat (icke-interaktivt från kommandoraden) tillsammans med deras produkt.

JRE-installationsprogrammen bygger på Microsoft Windows Installer (MSI) 2.0-teknik. MSI innehåller inbyggt stöd för oövervakade installationer. Det här dokumentet förklarar hur du installerar JRE:n manuellt med den .exe-fil som kör MSI-installationen.


Java 8

Mer information finns på sidan med alternativ för installationsprogrammet för JRE 8 för Windows (docs.oracle.com).

Kommandoradsinstallation

Det här avsnittet beskriver kommandoradsalternativen för JRE Windows Offline Installer. Kör installationsprogrammet enligt följande:

jre [INSTALLCFG=configuration_file_path] [options]

 • jre anger basfilnamnet för JRE Windows Offline Installer (exempel: jre-8u05-windows-i586.exe).
 • INSTALLCFG=configuration_file_path anger sökvägen till konfigurationsfilen för installationsprogrammet.
  Mer information finns på sidan om hur du installerar med en konfigurationsfil (docs.oracle.com).
 • options är alternativ med angivna värden avgränsade med blanksteg. Använd samma alternativ som i tabell 20-1, med alternativ för konfigurationsfiler (docs.oracle.com). Dessutom kan du använda alternativet /s för JRE Windows Offline Installer för att utföra en oövervakad installation.

Java 7

Mer information finns på sidan med alternativ för installationsprogrammet för JRE 7 för Windows (docs.oracle.com).

Kommandoradsinstallation

Kommandon för Java SE 7 Windows Offline Installer har följande syntax:

<jre>.exe [/s] [INSTALLDIR=<drive>:\<JRE_install_path>] [STATIC=1] [WEB_JAVA=0/1] [WEB_JAVA_SECURITY_LEVEL=VH/H/M] [SPONSORS=0]

Obs!
 • <jre>.exe är den körbara filen för installationsprogrammet för JRE:n.
 • /s, om det används, anger en oövervakad installation.
 • INSTALLDIR, om det används, anger enheten för och sökvägen till JRE:n. Om INSTALLDIR inte anges används C:\Program Files\java\jre (standardplats).
 • STATIC=1, om det används, anger en statisk installation. Mer information om statiska installationer finns i avsnittet om statiska installationer på sidan om programfixar på plats och installation av statiska JRE:er (docs.oracle.com).
 • WEB_JAVA=0, om det används, avaktiverar körning av alla Java-applikationer i webbläsaren. WEB_JAVA=1, vilket är standardinställningen, aktiverar Java-applikationer i webbläsaren. Det här fältet är tillgängligt från och med utgåva 7u10. Mer information finns på sidan om hur du anger säkerhetsnivå för Java-klienten (docs.oracle.com).
 • WEB_JAVA_SECURITY_LEVEL, om det används, anger säkerhetsnivå för osignerade Java-appar som körs i en webbläsare. De tillgängliga värdena för det här fältet är "VH" (mycket hög), "H" (hög, standardinställning) och "M" (medel). Det här fältet är tillgängligt från och med utgåva 7u10. Mer information finns på sidan om hur du anger säkerhetsnivå för Java-klienten (docs.oracle.com).
 • SPONSORS=0, om det används, hoppar över sponsorerbjudanden som webbläsartillägg. Det här fältet är tillgängligt från och med utgåva 7u55. Obs! Sponsorerbjudanden, och därmed de här funktionerna, är endast tillämpbara för 32-bitars JRE-onlineinstallationsprogram och funktionerna för automatisk uppdatering.
Exempel 1
Anta att JRE-installationsprogrammet är jre-7-windows-i586.exe och att du vill installera följande konfiguration:
 • Utför en Windows-installation
 • Installera JRE-kärnan, fler teckensnitt, färger och Soundbank

Kommandot för att installera konfigurationen ovan är följande:
jre-7-windows-i586.exe /s

Exempel 2
Anta att JRE-installationsprogrammet är jre-7-windows-i586.exe och att du vill installera följande konfiguration:
 • Utför en Windows-offlineinstallation och installera JRE på D-enheten i java\jre
 • Ha alla JRE-funktioner installerade

Kommandot för att installera konfigurationen ovan är följande:
jre-7-windows-i586.exe /s INSTALLDIR=D:\java\jre

Obs! Om du inte vill att MS-DOS-fönstret ska stängas förrän installationen av Java är slutförd använder du kommandot /w enligt följande:
start /w jre-7-windows-i586.exe /s


Skapa en loggfil

Du kan använda en loggfil för att verifiera att en installation har utförts. Om du vill skapa en loggfil som beskriver installationen lägger du till /L C:\<path>setup.log i installationskommandot och rullar ned till slutet av loggfilen för att verifiera.

Följande är ett exempel på hur du skapar en loggfil:

jre-8-windows-i586.exe /s /L C:\<path>setup.log

Det här exemplet medför att loggen skrivs till filen setup.log.


Du kanske även är intresserad av:
Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle