Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Vilka andra dialogrutor visas under körning av applikationer med utgånget certifikat?


Denna artikel gäller för:
 • Java-versioner: 7.0, 7u25

Java Version 7 Update 45 innehåller säkerhetsförbättringar för körning av Java-applikationer. På den här sidan beskrivs variationer på dialogrutan för Java-applikationer med utgångna certifikat från en betrodd certifieringsinstans.

Säkerhetsdialogruta för saknat attribut Behörighet i JAR-fil

Meddelandet i dialogrutan visas eftersom utgivaren inte har angett attributet Behörighet i JAR-filen.

Betrodd applikation med utgånget certifikat och utan behörighet
Titta efter följande:
 • Gulmarkerat meddelande i dialogrutan:
  Den här applikationen kommer att blockeras i en kommande Java-säkerhetsuppdatering eftersom JAR-filmanifestet inte innehåller attributet Behörigheter. Kontakta utgivaren om du vill ha mer information.
 • Meddelande om utgånget certifikat: Certifikatet som används för att identifiera den här applikationen har upphört.
Så här gör du:
 • Som slutanvändare kan du välja att meddela utgivaren om att det här meddelandet visas när du kör applikationen.
 • I och med att certifikatet för applikationen har upphört ska du endast köra applikationen om du litar på utgivaren.

Säkerhetsdialogruta för saknat applikationsnamn

Den här dialogrutan visas eftersom utgivaren inte har tillhandahållit namnet på applikationen i ett säkerhetssteg.

Titta efter följande:
 • Applikationen visar inte Applikationsnamn.
 • Meddelande om utgånget certifikat.
 • Applikationen kan visa ett gulmarkerat meddelande om saknat behörighetsattribut i JAR-filen.
Betrodd applikation med utgånget certifikat och utan applikationsnamn Så här gör du:
 • Kör endast applikationen om du litar på utgivaren och om information om webbplatsens placering visas i dialogrutan.
 • Om det gulmarkerade meddelandet visas kan du välja att meddela utgivaren.

Säkerhetsdialogruta som visar flera platser

Den här dialogrutan visas eftersom utgivaren kör applikationen från flera platser.

Titta efter följande:
 • Applikationen visar flera platser.
 • Meddelande om utgånget certifikat.
 • Applikationen kan visa ett gulmarkerat meddelande om saknat behörighetsattribut i JAR-filen.
Betrodd applikation med utgånget certifikat men som visar flera platser Så här gör du:
 • Kör endast applikationen om du litar på utgivaren och var och en av de olika platserna.

Du kanske även är intresserad av:
Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle