Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Hur laddar jag ned och installerar Java manuellt i min Windows-dator?


Denna artikel gäller för:
 • Plattformar: Windows 2008 Server, Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows Server 2012, Windows Vista, Windows 10
 • Java-versioner: 7.0, 8.0

Metoden för att installera Java består i stora drag av:
 1. Ladda ned och installera
 2. Testa installationen
» Systemkrav för Windows

Obs! För att kunna installera Java måste du ha administratörsåtkomst till Windows på datorn.


Ladda ned och installera

Du bör avaktivera internetbrandväggen innan du fortsätter med onlineinstallationen. I vissa fall är standardinställningarna för brandväggen att avvisa alla automatiska eller onlinebundna installationer, så som Java-onlineinstallationen. Om brandväggen inte är konfigurerad på rätt sätt kan den få hämtningen/installationen av Java att hänga sig i vissa situationer. I handboken för internetbrandväggen finns instruktioner om hur du avaktiverar den.

 • Gå till Manuell nedladdning
 • Klicka på Windows Online.
 • I dialogrutan Ladda ned visas en fråga om du vill köra eller spara den nedladdade filen
  • Klicka på Kör för att starta installationen.
  • Klicka på Spara om du vill spara filen för senare installation.
   Välj mappens plats och spara filen i datorn.
   Tips! Spara filen på en känd plats i datorn, t.ex. skrivbordet.
   Dubbelklicka på den sparade filen för att starta installationsprocessen.
 • Installationsprocessen startar. Klicka på knappen Installera för att acceptera licensvillkoren och fortsätta med installationen.

 • Oracle samarbetar med företag som erbjuder flera olika produkter. Installationsprogrammet kan erbjuda alternativet att installera programmen när du installerar Java. När du har kontrollerat att de önskade programmen har markerats klickar du på knappen Nästa, så fortsätter installationen.
 • Ett par kortfattade rutor bekräftar de sista stegen i installationsprocessen. Klicka på Stäng i den sista dialogrutan. Med detta slutförs Java-installationsprocessen

InformationsikonIdentifiera äldre versioner (8u20 och senare versioner). Från och med Java 8 Update 20 (8u20) på Windows-system, integreras verktyget för avinstallation av Java med installationsprogrammet för att ge alternativet att ta bort äldre versioner av Java från systemet. Ändringen gäller för 32- och 64-bitars Windows-plattform.


Meddelanden om avaktiverat Java-innehåll och återställning av meddelanden

Installationsprogrammet meddelar dig om Java-innehåll är avaktiverat i webbläsaren, med instruktioner för hur du aktiverar det. Om du tidigare har angett att du vill dölja vissa av säkerhetsmeddelandena för appletar och Java Web Start-applikationer finns det ett alternativ i installationsprogrammet för att återställa dem. Om du väljer att inte starta om webbläsaren när installationsprogrammet uppmanar dig att göra det kan installationsprogrammet eventuellt uppmana dig att starta om datorn.


Testinstallation

Testa att Java installerades och fungerar korrekt på din dator genom att köra denna test-applet.

OBS! Du kanske måste starta om webbläsaren för att aktivera Java-installationen.


Du kanske även är intresserad av:
Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle