Java.com

Downloaden Help

Afdrukbare versie

Wat is het verschil tussen JavaScript en Java?

De JavaScript-programmeertaal, ontwikkeld door Netscape, Inc., maakt geen deel uit van het Java-platform.

Met JavaScript kunnen geen applets of zelfstandige applicaties worden gemaakt. JavaScript wordt meestal gebruikt in HTML-documenten. Met JavaScript kan aan webpagina's een mate van interactiviteit worden toegevoegd die gewoonlijk niet met eenvoudige HTML kan worden gerealiseerd.

Belangrijkste verschillen tussen Java and JavaScript:
 • Java is een OOP-programmeertaal terwijl JavaScript een OOP-scripttaal is.
 • Met Java worden applicaties gemaakt die in een virtuele machine kunnen worden uitgevoerd. JavaScript-code kan alleen in een browser worden uitgevoerd.
 • Java-code moet worden gecompileerd, terwijl JavaScript-code enkel uit tekst bestaat.
 • Voor beide zijn andere plug-ins nodig.

Ga naar Mozilla.org voor meer informatie over JavaScript.


JavaScript Error javascript.JSException: Unknown name (JavaScript-fout javascript.JSException: onbekende naam)

Bij het laden van een webpagina verschijnt een foutmelding:
JavaScript Error javascript.JSException: Unknown name (JavaScript-fout javascript.JSException: onbekende naam)


Mogelijke oorzaken:
 1. JavaScript is niet geactiveerd in de browser.
 2. De browser biedt geen ondersteuning voor de JavaScript-technologie.
 3. De webpagina bevat een JavaScript-programmeerfout.

Als JavaScript al is geactiveerd in de webbrowser, geeft de foutmelding aan dat de JavaScript-code een programmeerfout bevat. Neem contact op met de webmaster van de desbetreffende website om de fout te melden. Vermeld hierbij de volgende informatie:

 1. Foutmelding
 2. Het type en de versie van de browser die u gebruikt
 3. De URL van de webpagina waarvoor de foutmelding wordt weergegeven
 4. De stappen die moeten worden uitgevoerd om de fout te reproduceren

Taal kiezen | Info over Java | Ondersteuning | Ontwikkelaars
Privacy  | Voorwaarden voor gebruik | Handelsmerken | Afwijzing van aansprakelijkheid

Oracle