Java.com

Ladda ned Hjälp

Supportalternativ

Vi på Oracle är fast beslutna att hjälpa våra användare att lösa problem som uppstår vid användning av Java. Här är några supportalternativ som du kan använda för att nå en lösning på ditt problem.

Supportalternativ Beskrivning
Telefonsupport Telefonsupport för Java-användare finns inte tillgänglig.

Självhjälp Sektionerna Hjälp och Vanliga frågor på Java.com har svar på användarnas vanligaste problem. Lösningarna som beskrivs är enkla att följa och implementera med hjälp av de stegvisa instruktionerna. Detta kan vara det snabbaste sättet att lösa problemen. Sektionerna uppdateras regelbundet baserat på den feedback vi får från användare.
Feedback från Java-konsumenter För fortlöpande förbättringar av produkt- och användarupplevelsen ber vi dig att fylla i det medföljande feedback-formuläret med detaljer om problemet. Om ett antal individer rapporterar ett problem kommer vi att vidta åtgärder för att publicera ett nytt inlägg för hantering av problemet på sidan Vanliga frågor. Vid behov kan det komma att finnas en korrigering i en framtida utgåva.


Fler resurser

Resurser Beskrivning
Utvecklare Support för utvecklare av Oracles utvecklingstekniker: JDK, Java EE, SDK, Java ME etc.
Företag Med Oracle Java SE Support får du Oracle Premier Support för komponenter och funktioner som är inkluderade i Java Platform, Standard Edition (Java SE).
Forum för utvecklare Onlineforum som stöd för Oracles utvecklingstekniker för Java.


Tillbaka till början

Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle