Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Podstawowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów z oprogramowaniem Java

Mając problemy związane z oprogramowaniem Java, warto skorzystać z następujących wskazówek.

» Pobieranie i instalowanie oprogramowania Java
» Korzystanie z oprogramowania Java
» Testowanie oprogramowania Java
» Usuwanie starych wersji oprogramowania Java
» Odnajdywanie oprogramowania Java
» Ciągłe przekierowywanie na stronę pobierania z serwisu Java.com

Przeglądarka Chrome w wersji 42 lub nowszej. Zaczynając od wersji 42 (wydanej w kwietniu 2015), w przeglądarce Chrome został wyłączony standardowy sposób obsługi wtyczek. Więcej informacjiPobieranie i instalowanie oprogramowania Java

Spróbować użyć pakietu instalatora w trybie offline (tylko Windows)

Jeśli instalator działający w trybie online napotyka problemy, często można przeprowadzić pomyślnie instalację za pomocą pakietu instalatora offline. Pakiet instalatora offline jest dużym plikiem, którego pobranie trwa dłużej niż pobranie instalatora działającego w trybie online.
» Pobieranie instalatora offline dla systemu Windows

Odinstalować wszelkie niedziałające instalacje oprogramowania Java

Przed przystąpieniem do ponownej instalacji oprogramowania Java należy usunąć wszelkie jego wcześniejsze niedziałające instalacje.
» Odinstalowywanie oprogramowania Java dla systemów Windows
» Odinstalowywanie oprogramowania Java dla systemów Mac

Wyłączyć tymczasowo zaporę sieciową lub oprogramowanie antywirusowe

Aktywne zapora sieciowa i/lub oprogramowanie antywirusowe mogą uniemożliwiać poprawne zainstalowanie oprogramowania Java. Należy pamiętać o ponownym włączeniu zapory sieciowej i/lub oprogramowania antywirusowego po pomyślnym zainstalowaniu oprogramowania Java.

Dlaczego podczas instalowania oprogramowania Java jest wyświetlany komunikat o uszkodzonym pliku?

Komunikat ten jest zazwyczaj wyświetlany użytkownikom systemu Windows XP. Problem ten można rozwiązać, uruchamiając narzędzie Microsoft Fix It i używając instalatora w trybie offline. Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem InstallShield — najczęściej zadawane pytania.

Instalację oprogramowania Java można przetestować, posługując się instrukcjami zawartymi poniżej w części Testowanie oprogramowania Java.


Korzystanie z oprogramowania Java

Po ustaleniu, że oprogramowanie Java zostało poprawnie zainstalowane, proszę skorzystać z poniższych instrukcji w celu uruchomienia konkretnej aplikacji Java.

Po zainstalowaniu oprogramowania Java zamknąć przeglądarkę, a następnie ponownie ją uruchomić, aby nowa wersja została włączona

Jeśli, mimo zainstalowania najnowszej wersji oprogramowania Java, nadal się pojawia wezwanie do jego aktualizacji, proszę spróbować zamknąć i ponownie uruchomić przeglądarkę. Należy zamknąć wszystkie okna przeglądarki, a następnie otworzyć dowolne strony internetowe wymagające oprogramowania Java. W większości przypadków rozpoczęcie nowej sesji przeglądarki powinno uaktywnić w przeglądarce najnowszą zainstalowaną wersję oprogramowania Java.
Uwaga: Jeśli nadal się pojawia wezwanie do aktualizacji, proszę spróbować ponownie uruchomić system. Niektóre systemy muszą zostać ponownie uruchomione, aby nastąpiła rejestracja nowo zainstalowanej wtyczki Java.

Zezwolić na uruchomienie wtyczki Java, gdy pojawi się monit wyświetlany przez przeglądarkę

Przeglądarka prosi użytkownika o zezwolenie uruchomienie w niej wtyczki Java. Pytanie może mieć różne postaci, zależnie od używanej przeglądarki.
» Zezwolić na uruchomienie wtyczki Java w przeglądarce

Sprawdzić, czy wtyczka Java została włączona w przeglądarce

Przeglądarki mogą domyślnie wyłączać wtyczkę Java i powiązane dodatki. Być może trzeba skonfigurować przeglądarkę w celu włączenia wtyczki Java.
» Włączanie wtyczki Java w przeglądarce

Sprawdzić, czy wtyczka Java została włączona w panelu Java Control Panel

Jeśli oprogramowanie Java nie zostało włączone w panelu Java Control Panel, nie można uruchamiać aplikacji Java w żadnej przeglądarce.
» Włączanie zawartości Java w przeglądarce za pomocą panelu Java Control Panel

Skonfigurować ustawienia zabezpieczeń

Należy się upewnić, że poziom zabezpieczeń środowiska Java nie uniemożliwia uruchomienia aplikacji. Domyślny poziom zabezpieczeń może ograniczać uruchamianie aplikacji stanowiących zagrożenie dla komputera.
» Konfigurowanie ustawień poziomów zabezpieczeń w panelu Java Control Panel

Jak można uruchomić aplikacje zablokowane na podstawie ustawień zabezpieczeń?

Funkcja „Exception Site List” (Lista wyjątków witryn) została po raz pierwszy wprowadzona w wersji Java 7 Update 51. Dodając adres URL do listy wyjątków, użytkownicy mogą uruchamiać aplikacje RIA (Rich Internet Applications), które normalnie zostałyby zablokowane przez mechanizmy kontrolne zabezpieczeń.
» Konfigurowanie listy wyjątków witryn

Dlaczego nie mogę drukować kuponów ani etykiet wysyłkowych?

Niektóre aplikacje Java nie zostały uaktualnione pod kątem spełniania nowych standardów zabezpieczeń Java. Wskutek tego aplikacje te są blokowane, co wyłącza funkcje drukowania. Należy się skontaktować z serwisem internetowym lub twórcą (programistą) tej aplikacji i powiadomić ich o problemie.
» Najczęściej zadawane pytania: problemy z drukowaniem

Wyczyścić pamięć podręczną środowiska Java (usunąć pliki tymczasowe)

Niekiedy niemożność uruchomienia aplikacji może być spowodowana uszkodzonym plikiem znajdującym się w pamięci podręcznej środowiska Java. Można bezpiecznie usunąć tymczasowe pliki, które zostały pobrane przez środowisko Java, ponieważ pliki te zostaną ponownie pobrane przez środowisko Java; dzięki temu uzyskuje się pewność, że używane pliki są aktualne.
» Czyszczenie pamięci podręcznej środowiska Java

Sprawdzić ustawienia oprogramowania antywirusowego lub zapory sieciowej odnoszące się do oprogramowania Java

Należy sprawdzić ustawienia oprogramowania antywirusowego i zapory sieciowej w celu ustalenia, czy występują w nich obszary konfigurowania wtyczek Java oraz umożliwiające dodawanie zaufanych serwisów.

Sprawdzić ustawienia serwera proxy

Jeśli konfiguracja połączenia z Internetem wymaga serwera proxy, należy się upewnić, że są używane właściwe ustawienia serwera proxy.
» Określanie ustawień serwera proxy w panelu Java Control Panel

Odinstalować autonomiczne instalacje JavaFX z przeglądarki Firefox (Windows)

Konflikt między oprogramowaniem Java 7u10 lub wersją nowszą a poprzednimi autonomicznymi instalacjami JavaFX może być przyczyną nierozpoznawania, przez przeglądarkę Firefox, zainstalowanych wersji oprogramowania Java.
» Zob. Firefox — problemy


Testowanie oprogramowania Java

Upewnić się, że oprogramowanie Java jest włączone w przeglądarce.

Po zainstalowaniu oprogramowania Java można sprawdzić, czy oprogramowanie Java zostało włączone w przeglądarce. Istnieje bowiem możliwość, że zostało wyłączone lub zablokowane i nie może działać w przeglądarce. Sposób zezwalania na uruchomienie oprogramowania Java zależy od używanej przeglądarki.
» Sprawdzić, czy oprogramowanie Java zostało włączone w przeglądarce


Odinstalowywanie starych wersji oprogramowania Java

Usunąć wszystkie stare wersje oprogramowania Java w celu zmniejszenia zagrożenia bezpieczeństwa

Przechowywanie w systemie starych i nieobsługiwanych wersji oprogramowania Java może stanowić zagrożenie pod względem bezpieczeństwa. Odinstalowywując z systemu starsze wersje oprogramowania Java, zapewnia się, że aplikacje Java będą działać z wykorzystaniem najnowszych poprawek z zakresu bezpieczeństwa i wydajności.
» Usuwanie starych wersji oprogramowania Java


 

Odnajdywanie oprogramowania Java

Sposoby odnajdywania zainstalowanych wersji oprogramowania Java

» Użyć apletu Weryfikowanie(zalecane)
» Nie mogąc uruchomić tych apletów, można ustalić wersję oprogramowania Java w sposób ręczny (Windows i Mac)


Ciągłe przekierowywanie do serwisu Java.com podczas odwiedzania strony zawierającej aplikację Java.

Proszę zainstalować najnowszą wersję środowiska Java

Ciągłe przekierowywanie do serwisu java.com jest znanym problemem dotyczącym oprogramowania Java w wersji 7u25 lub starszej. Problem ten został rozwiązany w wydaniu 7u40 oprogramowania Java. Aby zapobiec przekierowywaniu do serwisu java.com, proszę pobrać spod adresu http://java.com najnowszą wersję oprogramowania Java.

 

To może również zainteresować:
Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle