Java.com

Pobieranie Pomoc

Opcje asysty technicznej

Firma Oracle podejmuje możliwie wiele działań w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów napotykanych podczas użytkowania oprogramowania Java. Poniżej są przedstawione niektóre z opcji asysty technicznej, z których można skorzystać, rozwiązując dany problem.

Opcje asysty technicznej Opis
Asysta techniczna drogą telefoniczną Asysta techniczna drogą telefoniczną nie jest dostępna dla końcowych użytkowników oprogramowania Java.

Pomoc samoobsługowa Sekcje „Pomoc” i „Najczęściej zadawane pytania” z serwisu Java.com zawierają odpowiedzi odnoszące się do problemów najczęściej zgłaszanych przez użytkowników. Podane rozwiązania są łatwe do realizacji i implementacji — ułatwiają to szczegółowe instrukcje „krok po kroku”. W wielu przypadkach jest to najszybszy sposób rozwiązania napotkanych problemów. Sekcje te są regularnie aktualizowane, zgodnie z informacjami, które otrzymujemy od użytkowników.


Dodatkowe zasoby

Zasoby Opis
Programiści Asysta techniczna dla programistów obejmująca m.in. następujące technologie Oracle: JDK, Java EE SDK, Java ME
Firmy Asysta techniczna Oracle dla Java SE zapewnia dostęp do usługi Oracle Premier Support w zakresie składników i funkcji zawartych w produkcie Java Platform, Standard Edition (Java SE).
Fora programistów Fora internetowe odnoszące się do technologii programowania Oracle Java.


Początek strony

Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle