Java.com

Pobieranie Pomoc

Odinstalowywanie nieaktualnych wersji środowiska Java


ikona porady Ten system operacyjny nie jest obsługiwany.
Narzędzie Java Uninstall działa tylko w systemach Microsoft Windows.

Informacje dotyczące innych systemów operacyjnych:

Odinstalowywanie środowiska Java z systemu Linux
Odinstalowywanie środowiska Java z systemu Mac
Odinstalowywanie środowiska Java z systemu Solaris

Okna dialogowe „Kontrola konta użytkownika” (UAC) Ponieważ do usunięcia oprogramowania Java są wymagane uprawnienia administratora, system Windows może — gdy aplikacja będzie uruchamiana — wyświetlić ostrzeżenie zawierające prośbę o udzielenie narzędziu zezwolenia na działanie w trybie administratora. Więcej informacji

Więcej informacji o narzędziu Java Uninstall

Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle